Technické muzeum

Technické muzeum

Návštěvníci se mohou seznámit ve třinácti stálých expozicích s vývojem vědy a techniky: Vodní motory s památníkem Viktora Kaplana, Parní motory, Historická stereovize, Nožířství, Kovolitectví, Železářství, Salon mechanické hudby, Od tamtamů k internetu, Letecká historie a plastikové modelářství, Ulička řemesel, Kultura nevidomých, Čas nad námi a kolem nás, Technická herna – Experimentárium.

Otevírací doba: út–ne 9.00–17.00 (poslední vstup do muzea je půl hodiny před zavírací dobou)

www.technicalmuseum.cz

Zavřít
Loading...