Historie Křtinského pivovaru

Historie Křtinského pivovaru

Pivovar v Křtinech postavili premonstráti před rokem 1725. Jeho výstavba souvisí se zájmem věřících o poutní místo. Například za celý rok 1713 přišlo do Křtin přes 38.000 poutníků, přičemž se jejich počet nadále zvyšoval.

Obdobně v 17. století na základě stejných potřeb vznikl pivovar ve Vranově, brzy na to ale zrušený. Premonstráti nechali pivovar postavit stranou vsi v údolí Křtinského potoka, kde byla i hájenka a rybník.

Podle mapy z roku 1826 pivovar tvořil uzavřený celek budov, na jižní straně vymezený strmým terénem, do kterého byly zabudované, dnes zavezené sklepy.

Vjezd do pivovaru byl oproti dnešku ze západu vedle obytné části. Na tu navazovala varna a chladné hospodářství se sklepy. Kolmo na ni podél dnešní silnice byla sladovna s předsunutým valachem, který už dnes nestojí. Pivovar je naposledy uvedený v pivovarských přehledech za Liechtensteinů k roku 1873. Později po roce 1950 zde hospodařilo lesní družstvo, které na sklonku svého „panovaní“ zavezlo i sklepy a objekt dovedlo skoro k demolici. 

Zavřít
Loading...