Světelský oltář v Adamově

Světelský oltář v Adamově

Tento podivuhodný a přitom dlouhá léta jakoby polozapomenutý oltář je dnes umístěn na boční stěně jednolodní cihlové stavby nenápadného novogotického kostela sv. Barbory v Adamově. Přes mohutné rozměry retáblu (oltář měří na výšku přes 7m a na šířku 3m) se jedná vlastně pouze o torzo mnohem mohutnějšího oltáře, původem z cisterciáckého opatství ve Zwettlu (Světlé) v Dolním Rakousku postaveného v letech 1516-1525, jehož boční křídla se nedochovala a jejich existenci nám dokládá pouze kresba ze 17. století.

Zachovaný střed pozdně gotického oltáře, vyrobený z lipového dřeva, i tak představuje vrcholné dílo tzv. Dunajské školy. Na oltáři lze nalézt už i prvky nastupující renesance, svou členitostí a dynamikou ve výrazu postav (celkem je jich 59) a ve výtvarném pojetí vůbec dokonce připomíná baroko. I výběrem postav jde o unikát. Kromě svaté Trojice, Marie, apoštolů a postav svatých zde netradičně nacházíme i osoby žijících současníků, kupříkladu Erasma Rotterdamského. Původně až 22m vysoký oltář stavěla skupina 6 řezbářů (patrně mistr a pět tovaryšů) na podnět jiného Erasma, opata Erasma Leissera pro již zmiňovaný klášterní kostel v rakouském Zwettlu. Jejich jména se v archivních dokumentech nedochovala, známé je pouze jméno Ondřeje (Andrease) Morgensterna z Českých Budějovic, uměleckého truhláře, který se zřejmě výrazně podílel na závěrečném sestavení mohutného retáblu. Klášternímu kostelu oltář sloužil až do roku 1732, kdy byl z chrámu jako příliš „staromódní“ odstraněn a nahrazen novým.

Světelský oltář se po mnoha složitých peripetiích dostal až do Vídně, do správy centrální památkové komise. Nakonec jej získal kníže Alois z Lichtensteinu a poté jej v roce 1857 věnoval nově dostavěnému patronátnímu kostelu sv. Barbory v Adamově. Za 2. světové války oltář ochránili adamovští v obavě před bombardováním tím, že jej rozebrali a přemístili do krypty Lichtensteinů v nedalekém Vranově. Světelský oltář byl za posledních 160 let několikrát opravován a restaurován, naposledy v roce 2006 kdy byl pro tento účel umístěn do zámku v Mikulově. V roce 2010 byl oltář prohlášen národní kulturní památkou a v současné době pokračují snahy o jeho zápis do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

www.adamov.name

Zavřít
Loading...