Santon a Mohyla míru u Slavkova - Austerlitz

Santon a Mohyla míru u Slavkova - Austerlitz

Mohyla míru je historicky ojedinělým válečným památníkem - s mírovým posláním. Není věnován ani hrdinným vítězům či statečným poraženým, nýbrž byl vybudován na počest všech obětí legendární bitvy u Slavkova ze dne 2. 12. 1805. Stalo se tak na počátku 20. století podle záměru kněze A. Slováka jako naplnění jeho myšlenky učinit z centra někdejšího bojiště pietní „místo světla“, memento válek.

Mohyla míru je dominantou i přirozeným středem chráněné památkové zóny Slavkovské bojiště. V areálu památníku probíhá každoročně na přelomu listopadu a prosince pietní akt k uctění padlých jako vyvrcholení vzpomínkových akcí k výročí bitvy.

V renovovaném muzejním objektu sousedícím s památníkem mohou návštěvníci shlédnout multimediální expozici „Bitva tří císařů. Slavkov / Austerlitz 1805“. Tato expozice je koncipována netradičně a přináší poučení i silný nevšední zážitek. Pojímá vojenské tažení roku 1805, jež vyvrcholilo bitvou u Slavkova, jako historickou událost, ale také jako živý dějinný fenomén. Expozice přibližuje nejen slavné francouzské vítězství, vojenskou a politickou slávu doby, ale i její rub. Technické řešení, umožňuje návštěvníkům volit některý z pěti jazyků komentáře - češtinu, francouzštinu, němčinu, ruštinu a angličtinu. První část expozice, „Před bitvou“, zahrnuje období od vypuknutí Francouzské revoluce až po předvečer bitvy. Druhá část, „Bitva“, poskytuje návštěvníkům emocionální prožitek bitvy, který je v třetí části „O bitvě“ završen prezentací průběhu bitvy prostřednictvím počítačové animace. Dominantním prvkem čtvrté části „Po bitvě“ je prostorová a audiovizuální rekonstrukce známého obrazu, zachycujícího setkání císařů Napoleona a Františka po bitvě u Spáleného mlýna, a videoprojekce, kterou expozice vrcholí. Vedle řady exponátů jsou v expozici umístěny také monitory a dotyková obrazovka s databází textů, ilustrací, animací a filmových scén, kde si mohou návštěvníci volit informace, o které mají zájem.

Zajímavosti v cíli
- Kaple památníku
- Multimediální expozice v několika jazycích
- Výhled na velkou část slavkovského bojiště (k dispozici dalekohled)

Speciální nabídky a akce
- Pietní akt k uctění obětí bitvy u Slavkova (každoročně na přelomu listopadu a prosince)
- Každoroční připomínka vzniku Československa – 28. října

 

www.tvarozna.cz

www.austerlitz.org

www.muzeumbrnenska.cz

GPS souřadnice:49°11'18"N
16°45'49.999"E

Zavřít
Loading...