Poutní kostel Jména Panny Marie - Santiniho Perla Moravy

Poutní kostel Jména Panny Marie - Santiniho Perla Moravy

Křtiny jsou jedním z našich nejstarších poutních míst. Podle staré pověsti ve zdejším údolí křtili Cyril a Metoděj a jejich žáci. Proto i onen starobylý název: Vallis baptismi - údolí křtu - Křtiny.

V roce 1750 zde byla dokončena monumentální barokní stavba od architekta Jana Blažeje Santiniho, kterou ročně navštíví tisíce poutníků. Díky své vnitřní výzdobě a architektuře patří k nejcennějším památkám barokního slohu na Moravě.

Kostel je zasvěcen Panně Marii, jejíž socha je umístěna na hlavním chrámovém oltáři. Podle pověsti byla socha nalezena za silné bouře v nedalekém lesíku. Poté byla přenesena do tehdejšího kostela a umístěna na bočním oltáři. Na místě, kde byla socha nalezena, pak lidé postavili památný sloup. A Panna Maria jim to prý nikdy nezapomněla. Když po skončení třicetileté války začala v Brně řádit morová rána, věřící se vydali žádat o pomoc na posvátná místa. Mor ustal až po prosbách v Křtinském kostele.

Součástí chrámu je ambit s rajským dvorkem uprostřed. Zde se také  nachází krásná barokní kaple sv. Anny. Zdi ambitu i kaple jsou vyzdobeny množstvím obrazů lidových malířůa naleznete zde i jednu z největších funkčních zvonoher ve Střední Evropě, čítající 33 zvonů. Zvonohra hraje pravidelně dvakrát týdně. Po domluvě s farním úřadem je však možno zvonohru spustit i jindy.

Kontakt: Mons. P. Jan Peňáz tel.: 516 439 189, mobil: 736 529 221 email: [obfuscate_1_|111|92|102|95|115|45|109|101|62|108|100|113|102|95|102|45|90|114]  

http://krtiny.katolik.cz/

Zavřít
Loading...