Jeskyně Býčí skála u Křtin

Jeskyně Býčí skála u Křtin

Významné objevy zde učinil doktor Wankel, jednalo se především o Halštatský pohřeb, kdy bylo nalezeno více než 40 koster a množství předmětů z doby bronzové. Dalším významným nálezem byla soška bronzového býčka bratry Felklovými. Býčí skála leží na naučné stezce Cesta železa Moravským krasem.

Pro návštěvníky je jeskyně Býčí skála po většinu roku nepřístupná, pouze několikrát do roka se zde konají prohlídky pro veřejnost. Rádi vám zjistíme, zda je prohlídka v době vaši návštěvy Moravského krasu možná.

http://byciskala.cz

Zavřít
Loading...