Svatba Vassovi - srpen 2015

Dne 29.8. jsme se zde brali. Slovy klasika, bylo to super!

Vassovi z Vyškova

CZ EN
tel.: 776 592 239