Křtinská kostnice

Křtinská kostnice

V roce 1991 byla při speleoarcheologickém průzkumu chrámu Jména Panny Marie ve Křtinách nalezena po téměř 200 letech zapomnění pod chrámem kostnice.

Mezi tisícovkou kosterních ostatků zde bylo objevenoi 12 lebek s černou kresbou ve tvaru vavřínového věnce a písmene “T“ na čele. Význam a původ  lebek nebyl doposud objasněn a jejichž existence je světovým unikátem.Kostnice je otevřena při významných křtinských dnech, poutích a slavnostech. Domluva prohlídky lze ovšem domluvit i mimo tyto dny na křtinské faře.

Kontakt: Mons. P. Jan Peňáz tel.: 516 439 189, mobil: 736 529 221 email: penaz.vm@seznam.cz  

http://krtiny.katolik.cz/

CZ EN
tel.: 776 592 239