Arboretum

Arboretum

Arboretum bylo založeno v roce 1928 profesorem Augustem Bayerem. Na rozloze 23 ha  nabízí 1.000 taxonů dřevin, z toho j přes 200 druhů, kříženců a kultivarů vrb, což je jedna z rarit této unikátní sbírky.

Nejvzácnější dřevinou, se kterou se studenti i návštěvníci mohou seznámit je pajehličník přeslenitý (Sciadopitys verticillata), pocházející až z dalekého Japonska.

Součástí arboreta je  naučná stezka Domácí dřeviny, osazená informačními tabulkami o každé představované dřevině, venkovní výukový amfiteátr a navazující rekreačně-výchovná stezka Chvála stromů. Estetika arboreta je vhodně doplněna více než 25 dřevěnými sochami a sousošími, které vytvořili studenti Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Od loňského roku je pro návštěvníky otevřena nová stezka nazvaná Naši velikáni.

Arboretum Křtiny je v průběhu roku zpřístupněno veřejnosti vždy v sobotuod konce května do začátku října.  Hromadným exkurzím je umožněn vstup po celý rok na základě předchozí domluvy (tel. 516 428 811, e-mail: slp@slpkrtiny.cz).

Více na: http://www.slpkrtiny.cz/slp-krtiny/arboreta/arboretum-krtiny/

CZ EN
tel.: 776 592 239