Punkevní jeskyně

Punkevní jeskyně

Punkevní jeskyně se nacházejí v Pustém žlebu, 2 km od informačního centra Skalní mlýn proti proudu říčky Punkvy. Jeskyně byly postupně objevovány v letech 1909-1933 výzkumnou skupinou pod vedením profesora Karla Absolona.
 

Prohlídka Punkevních jeskyní se skládá ze dvou částí. V první etapě prohlídky procházejí návštěvníci mohutnými dómy a chodbami s krápníkovou výzdobou až na dno propasti Macocha. Další částí návštěvní trasy je projížďka na motorových člunech po podzemní říčce Punkvě. Součástí plavby je prohlídka Masarykova dómu - nejkrásnější prostory Punkevních jeskyní. Jeskyně jsou součástí nejdelšího jeskynního systému v České republice - Amatérské jeskyně, jejíž délka dosud známých chodeb je více než 30 kilometrů.

Informace pro vozíčkáře:
Vozíčkáři mohou navštívit Přední dóm suché části jeskyně a s menší pomocí průvodců při nastupování do lodičky absolvují i vodní plavbu na ponorné řece Punkvě. Je však nutné předem nahlásit návštěvu na uvedeném tel. čísle +420 516 418 602.

http://www.cavemk.cz/punkevni-jeskyne/

CZ EN
tel.: 776 592 239