Mendelovo muzeum v Brně

Mendelovo muzeum v Brně

Posláním Mendelova muzea Masarykovy univerzity je šířit odkaz augustiniánského opata G. J. Mendela, který je znám studiemi prováděnými na rostlinách, především hrachu setém. Nelze však opomenout ani jeho bádání v oblasti meteorologie, či šlechtění včel. 

Opat Mendel se stal díky vlastní vytrvalosti, píli a analytickému přístupu studia dědičnosti hrachu a dalších rostlin nesmrtelnou ikonou moderní biologie a je právem považován za otce genetiky.

Kromě hlavního cíle muzea je muzeum místem propagace vědních oborů, se kterými se mohou setkat studenti a zájemci o studium na MU. Propojením praktických požadavků muzejní instituce s teoretickými částmi řady oborů se stává Mendelovo muzeum důležitým bodem propojujícím vědu s praxí a místem setkání akademických pracovníků s širší veřejností.

Muzeum nabízí prohlídku stálé expozice, krátkodobých výstav a prohlídku Mendelova včelína v zahradě opatství. Zájemce o vědu pak jistě zaujmou přednášky z cyklu Mendel Lectures, které představují významné světové osobnosti z oborů biologie, genetiky a molekulární biologie.

http://www.mendelmuseum.muni.cz/

CZ EN
tel.: 776 592 239